Hot med coaching


Poenget med coaching er å fremtvinge prosessen i en klients vekst og utvikling, der coachen fungerer mer eller mindre som en katalysator. Du finner flere coachingmuligheter på markedet i dag, både online eller ved oppmøte, og hos statlige eller selvstendige næringsdrivende.


Coaching er et populært verktøy med et dynamisk samspill og kan ikke kalles for en vanlig mentor eller rådgiver. Du kan bli coachet eller faktisk lære å coache selv.


Coaching i arbeidslivet eller privat


Utgangspunktet i coaching er at alle svar og ressurser ligger hos klienten. Coachen leder klienten fram til målet han eller hun søker gjennom diverse spørsmål og forskjellige teknikker. Noen ganger kan våre personlige ressurser bli blokkert eller gjort utilgjengelige av forskjellige årsaker. I dagens samfunn er det derfor et godt tilbud å kunne finne en coach som man kan lirke fram svarene sammen med. Det kan være relatert til arbeidslivet eller av personlige årsaker.


Coach taler

Du kan bli coachet selv og bli ledet fra der du er til dit du ønsker å komme. Fundamentet i coaching er et positivt menneskesyn, der mennesket blir betraktet i et helhetsperspektiv og anses å ha alle ressurser, muligheter og svar til å utvikle seg, vokse og nå sine drømmer.


Coaching blir også brukt i arbeidssammenheng for å realisere arbeidstakerens talenter og indre motivasjon til å utvikle seg i et moderne arbeidsliv. Mange bedrifter holder konferanser med coaching for å skape et bedre miljø på arbeidsplassen for arbeidstakerne og for bedriften.


Coaching er et effektivt verktøy for lederen overfor sine medarbeidere, der de blir utfordret til å se en problemstilling fra et helhetsperspektiv og der den sirkulære helhetsforståelsen av her og nå blir belyst fra alle nivå og vinkler. «Alt henger sammen med alt»! Alle involverte, for eksempel ved konflikter mellom medarbeidere og på ledernivå, belyser sine behov og sin sannhet i problemstillingen.


Coachen har erfaring og kompetanse til å megle mellom parter hvis bedriften ønsker det. I hverdagen bruker vi 80 % nonverbal kommunikasjon, og en coach kan derfor være en viktig sparringpartner, siden personen behersker retorikk og mimikk. Et bevisst kroppsspråk eller aktiv lytting er regel nummer én i dialogen. Coachen kan derfor, for eksempel, hjelpe en utydelig leder med å bli tydelig, trygg og tillitsfull gjennom å bevisstgjøre stemmebruken.


Å oppnå resultater er selve målet med coaching. Det handler om å lede ledere og medarbeidere med hjelp til selvhjelp. Emosjonell intelligens, riktig kommunikasjon pluss bevisst språkbruk er veldig viktig i coachingprosessen.


I dagens samfunn er behovet for å bevisstgjøre seg selv veldig stort. Også gründere kan finne stor motivasjon ved å benytte seg av coaching. Som en ensom art av mennesker som har stort potensial, tankevirksomhet og geniale ideer, kan coaching hjelpe han eller henne med analytisk tenkning og utforme prosessmål mot det endelige målet.


Coaching tydeliggjør samhold, skaper et sunt miljø og bevisstgjør kroppspråket vårt!


Uansett hvem du er, så er coaching et verdifullt redskap til å skape et mer harmonisk liv i dagens moderne samfunn. Du kan være klient eller lære coaching selv!