Arbeidslys er en helt kritisk del av et trygt og godt arbeidsmiljø, men det er dessverre et tema som noen ganger blir oversett og nedprioritert. Ofte betyr det at ansatte lager egne løsninger, eller arbeider under dårlige forhold. Det trenger ikke å være sånn, med enkle tiltak kan du få mye bedre arbeidslys.

jobb belysningArbeidslys er et viktig tema, og det er blant annet Arbeidstilsynet som følger opp at reglene i Arbeidsplassforskriften følges. Det er altså ikke opp til den enkelte arbeidsgiver å lage løsninger helt på egen hånd.

Arbeidslys og sikkerhet – et oversett tema

Det viktigste formålet med reglene, er å sikre arbeidstakeres helse og sikkerhet. Dårlig belysning kan helt enkelt medføre ulykker. Dette er spesielt relevant i situasjoner med tunge maskiner eller kjøretøy, da er det ekstra viktig med god belysning. I Norge er dessuten utemiljøet ofte mørkt, og ekstralys fra for eksempel https://www.ekstralyskongen.com/arbeidslys/ kan være et velkomment tillegg på mage nyttekjøretøy.

Også innendørs er god belysning viktig for å unngå ulykker og arbeidsskader. Det er viktig å huske på at god belysning også handler om å unngå blending og reflekser, som kan være like farlige som for lite lys.

Godt lys for å unngå arbeidsskader og dårlig helse på sikt

I tillegg til kravene til arbeidslys som gir en sikker arbeidsplass, finnes det krav til for eksempel dagslys. Det finnes noen unntak fra reglene, men hovedregelen er at det skal være tilgang til dagslys så lenge det er teknisk mulig.

Allmennbelysning, døgnrytme og belastningsskader

Både dagslys og god allmennbelysning bidrar til eg godt arbeidsmiljø. Hvis kroppen utsettes for unormale lysforhold over tid, vil det kunne bidra til belastningsskader. Det handler ikke bare om at øynene må arbeide mer, kroppens døgnrytme kan også bli forstyrret av ujevne lysforhold. Over tid kan det ha effekter på ansattes helse og velvære.