Flere av fjorårets kandidater innen «Årets unge lederkandidater» hevder at lederrollen vil endre seg med tiden, noe også ekspertene er enige i. Skal man overleve som leder, må lederrollen endre seg.

Med stadig  nye forretningsmodeller og digitalisering på gang kan det godt hende at fremtidens leder vil bli mer som en coach. Ikke en mentor eller rådgiver, men en bevisst katalysator med et helhetlig fokus på mennesket!

Lederen – en god menneskekjenner

En fersk undersøkelse utført av konsulentselskapet Assessit viser at 73 % tror at lederrollen vil forandre seg. Lederne i fremtiden vil bli formet av teknologi, innovasjon, takt og hastighet. Lederen vil fungere mer som en coach som leder ved å hjelpe sine medarbeidere med hjelp til selvhjelp. Ifølge Joakim Anker Sletholt i Capgemini må lederne bli mer fleksible. De må bli flinkere til å omstille og tilpasse seg, samtidig som de må være gode menneskekjennere til tross for påvirkningen av endringene i samfunnet.Siv Jensen

Fleksibilitet er veldig viktig for den tidløse lederen og for arbeidstakeren, siden går raskere i en moderne verden. Å være endringsvillig er viktig i en verden med digital transformasjon som vil forandre arbeidshverdagen til folket. Å tenke utenfor boksen er gull verdt i forvandlingsprosessen. Sammen med digitalisering og bruk av ny teknologi er det også viktig at lederen ser muligheter og er fleksibel når det gjelder forretningsmodellen for sin virksomhet.

Med redusert ledelse i framtiden vil de gjenværende lederne stille høyere krav til de ansatte og stille med kompetanse innen endringsledelse og situasjonsbestemt ledelse. Sjefsrollen bør være åpen for nye organisasjonsstrukturer og hele tiden oppdatere seg innen endringer  i arbeidslivet.

Leder for organisasjons- og ledelsesutvikling i Assessit, Jill Ytterstad, hevder at det er desto viktigere å sikre en konkurransedyktig drift i form av effektivisering og digitalisering, nå som både oljenæringen og bransjer i denne sektoren gjennomgår en komplett omstilling! Lederen bør prioritere digitalisering, som er en nødvendighet i samfunnet i dag, og takle økt kompleksitet og hastighet som følge av endringene. Å være fleksibel, modig og handlekraftig er også viktig – man må være klar til å forandre strategi.

I et teknisk samfunn vil fjernledelse bli mer viktig, samtidig som det utfordrer en nær relasjon til de ansatte i bedriften, som også er viktig å opprettholde. Dette betyr også at lederne vil få mer kompetanse og må trene på å kunne håndtere forandringene. Lederen «med stor L» er på vei ut!

De siste årene har bedrifter endret seg i takt med markedsforholdene. Medarbeidernes tilknytning til arbeidsoppgaver vil endre seg, de vil få annet ansvar, og hvem de rapporterer til, vil forandres. Medarbeidere jobber og vil jobbe i flere avdelinger i samme bedrift, på tvers av landegrenser og selskaper.

Tim Rosenkilde, daglig leder i karriere- og outplacement selskapet Arbeidslivsressurs Norge, hevder at Norge allerede har et godt forsprang på den moderne lederrollen. Med mindre fokus på å være eneveldige og dominante opptrer norske ledere som gode lagspillere med sine medarbeidere. Dagens norske ledere har blitt født inn i et samfunn med teamledertankegangen i blodet.